Dějiny na filmovém plátně 1

Záhy po vzniku filmu tvůrci objevili skryté možnosti nového média. Síla obrazu společně s hudbou a okázalou výpravou se jevily jako dokonalý prostředek k šíření různorodých idejí. Filmové obrazy dějin zásadně přispěly k ustálení obecných představ o jednotlivých epochách či osobnostech a událostech. Ponořte se s námi do fascinujícího světa filmového umění.


Termín Téma Přednášející
14. 2. 2017
Jak byl dobyt Západ? Filmový western jako obraz „reality“ divokého západu
Václava Kofránková
21. 2. 2017 Animované dějiny v národním duchu - Staré pověsti české Jiřího Trnky Václava Kofránková
28. 2. 2017 Obraz rudolfínské epochy aneb Císařův pekař známý neznámý (vznik a interpretace slavného filmu) Václava Kofránková
7. 3. 2017 Odvěký nepřítel - Rusové a Němci ve filmu Alexander Něvský Sergeje Ejzenštejna Václava Kofránková
14. 3. 2017 Husité mezi tradicí a ideologií – Husitská trilogie Otakara Vávry Petr Čornej
ZMĚNA TERMÍNU 4. 4. 2017
Dokument či aktivismus? Mnichovská dohoda ve filmu Krize Herberta Klina Václava Kofránková
28. 3. 2017
Historie jako existenciální výpověď – proměna filmových obrazů dějin na přelomu 50. a 60. let (Bergman, Bresson, Kurosawa, Daněk, Vláčil a spol) Václava Kofránková


Objednat