PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

historička
 

Narodila se v roce 1976 v Praze. Vystudovala dějepis a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za svou diplomovou práci o Přemyslu Otakarovi II. získala v roce 2002 Bolzanovu cenu. Po absolutoriu učila na Gymnáziu Přípotoční v Praze, v letech 2008-2015 pak na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého), kde vedla Katedru společenských věd, a později vykonávala funkci studijní prorektorky. Aktuálně působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se především historickou tradicí, česko-rakouskými vztahy a filmem a historií.

Vydala monografie 26. 8. 1278 – Moravské pole. Poslední boj zlatého krále (2006) a Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické tradici
(2012). Publikuje studie a články v odborném i kulturním tisku a spolupracuje s rozhlasem a televizí. Soustavně se věnuje popularizaci historie. Podílela se na knihách Záhady Českých dějin, Největší Čech, Osudy českých králů a královen a na výpravné publikaci pro děti Historie Evropy.