prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

historik, literární historik, editor
 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.Narodil se v roce 1951 v Praze. Vystudoval obor historie – čeština na Filozofické fakultě UK v Praze. Po studiu byl od roku 1974 zaměstnán v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1991–1992 vyučoval starší české dějiny na katedře českých a československých dějin Filozofické fakulty UK, 1992–1999 působil ve funkci vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 1999–2001 zastával funkci statutárního zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, 2002–2013 působil na Literární akademii, kde v letech 2006–2010 vykonával funkci rektora. Nyní je zaměstnán v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Zabývá se zvláště problematikou českých a středoevropských dějin pozdního středověku, především husitstvím, dějinami historiografie, významem historických a kulturních tradic, českou středověkou literaturou i širšími souvislostmi českého kulturního života 19. a 20. století. Samostatně publikoval sedm původních vědeckých knižních monografií, více než 100 studií ve vědeckých časopisech a sbornících (též ve Francii, SRN, Španělsku, Rakousku, Maďarsku, Estonsku a Litvě) a množství vědeckých recenzí, je spoluautorem osmnácti vědeckých monografií, resp. učebních textů, skript a učebnic. Velmi rozsáhlá je jeho činnost publicistická a popularizační, včetně spolupráce s televizními a rozhlasovými stanicemi.

Za svou pedagogickou, vědeckou a literární práci obdržel několik ocenění (1992 cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za nejlepší učebnici, 1998 pamětní medaile Univerzity Karlovy, 2000 Zlatá stuha české sekce IBBA, 2001 cena Josefa Hlávky za nejlepší společenskovědní knihu roku 2000 – Velké dějiny zemí Koruny české V – tato práce zvítězila i v prestižní anketě časopisu Dějiny a současnost o nejlepší historickou knihu roku 2000, 2005 výroční cena nakladatelství Fragment za dlouhodobě nejúspěšnější titul). V roce 2012 získal cenu Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovník (za mimořádný přínos české historiografii) a v roce 2013 hlavní cenu Egona Ervína Kische za rok 2012.