Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

historik

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Narodil se v roce 1962 v Praze. Po maturitě na stavební průmyslovce pracoval jako projektant, v letech 1984–1989 vystudoval historii na Filozofické fakultě UK. V letech 1988-2015 pracoval v Národní galerii v Praze postupně jako vedoucí archivu, ředitel Sbírky starého umění a pověřený generální ředitel. Přednáší na Pedagogické fakultě UK a na Filozofické fakultě UK.

Badatelsky se věnuje kulturním dějinám 16.–19. století se zřetelem k sociálnímu kontextu výtvarného umění (dějiny sběratelství a mecenátu) a k historii českého a evropského baroka.

Připravil řadu úspěšných a diváky navštěvovaných výstav, např. Obrazárna v Čechách, Sláva barokní Čechie či Karel Škréta. Je autorem titulů, jež zaujaly širokou veřejnost – např. Jan Nepomucký. Česká legenda, Princ Evžen Savojský, Novokřtěnci v Münsteru, a spoluautorem knih Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dějinách (s Ivanou Čornejovou a Jiřím Rakem), Karel VI. a Alžběta Kristýna: česká korunovace 1723 (se Štěpánem Váchou, Irenou Veselou a Petrou Vokáčovou) či Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů (s Petrem Přibylem a Tomášem Hladíkem).

Vít Vlnas je nositelem několika významných ocenění. V roce 1993 získal výroční cenu nakladatelství Mladá fronta, 1997 výroční cenu České učené společnosti v kategorii juniorů, 2002 Magnesii Literu za knihu Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. V roce 2003 obdržel titul rytíře francouzského Řádu umění a literatury.